Viisi iltaa taiteelle; Olemisen siedettävä painavuus, Juhana Moisander & Antti-Ville Reinikainen

Su 1.4.Taidehalli/Taidetehdasklo 16-18.30

Aika: 1.4.2018
Leena Häkkinen, Päivi Järvinen, Timo Väänänen

09.03.–01.04. Vanha Kappalaisentaloääni/valokuva/installaatio

Aika: 9.3.2018 - 1.4.2018
Ville Laurinkoski

09.03.–01.04. TaidehalliVille Laurinkoski: Der Zauberberg
Der Zauberberg on kuva salongeista ja käytävistä, saleista ja niiden välille jakautuvista huoneista – naamiosta ja sitä kannattelevista aukoista, syventymistä, määrättömistä kaiuista ja kehistä; se on installaatio, joka tutkii piiloutumisen ja näyttämisen eri konventioita
ja kulttuurista dominanssia, joka pakottaa itseinhoon ja estetisoituun elämäntyyliin.

” »[Mutta] kun julistatte persoonallisuuden salaisuudeksi, joudutte vaaraan ryhtyä palvomaan epäjumalia. Kumarratte naamiota. Näette mystiikkaa siinä missä on kysymys hämäyksestä, tuollaisesta tyhjästä harhakuvasta, jollaisilla ruumiillisuuden ja kasvonilmeiden demoni
useinkin meitä pettää.» ”
[i] Ja persona, kasvoni, piiloutumisen kuva, keho ja ihoni, pinta joksi tulen; etäisyys ja käännös, ei se minkä naamioi vaan, minkä piilottelu synnyttää: itsensä kieltämisen, salailun
ja tirkistelyn, kontrollin ja lopulta häviämisen. ”»Olemme sitä mieltä, että on moraalisempaa kadottaa minuutensa, vieläpä tuhoutua, kuin säilyttää itsensä » ”; ja kuin BaByliss®, suoristuvat kaarteet, ja
vain ilmeisin on jotain muuta, välttämättömyys ja pakko, osa jota en ole valinnut, eetteripiiri – idealisoitu keinovyöhyke, joka ei ole elämää.

Ville Laurinkoski (s. 1996) asuu ja työskentelee Kööpenhaminassa, jossa opiskelee Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa (Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler). Hän on käynyt myös Porvoon taidekoulua ja kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin kuvataidelukiosta. Praksiksessaan Laurinkoski tutkii henkilökohtaisia ekologioita ja identiteetin muodostumista; niitä narratiiveja ja kuvastoja, joita käyttäen on ilmaistu epäsovinnaista rakkautta ja jotka näin muodostavat
itseymmärryksen etymologian sekä kehokokemuksen. Taiteilijalle subjektius on metodi ja oma keho otollinen territorio taiteelliselle tutkimukselle.

Laurinkosken teokset ovat usein monimediasia installaatioita, kuvatilan laajentumia, jotka mahdollistavat muun muassa kontrollin ja itseinhon sekä kauneuden ja utopian estetiikkojen välittämisen niin immateriaalisessa kuin fyysisessä muodossa.

Aika: 9.3.2018 - 1.4.2018
Tiina Kolehmainen

9.3.– 29.4.Vitriinima-pe klo 9–18, la-su klo 11–16

Ilman saasteita
Tiina Kolehmainen tutkii teoksissaan idealistista ja koskematonta luontoa, jota ihminen joko on tai ei ole ehtinyt saastuttaa.

Aika: 9.3.2018 - 29.4.2018
Porvoon Länsirannan taideohjelma

9.3.– 1.4. KulmaMa-pe klo 9–18
La-su klo 11–16
Näyttely esittelee Porvoon Länsirannan taideohjelmassa toteutettavia teoksia ja niiden tekijöitä.

Aleksanterinkaaren sisäkehäalueen taidehankkeen tekijöihin kuuluvat Åsa Maria Bengtsson, Astrid Sylwan, Kirsti Taiviola, Marko Vuokola, Corinna Helenelund ja Petri Hytönen. Teoksia ovat Aleksanterinkaaren teos, alueen kävelyraitin merkitseminen, pysäköintitalon julkisivu ja taidepysäkit. Teosvalinnat edustavat monipuolisesti taiteen eri tyylejä ja tekniikoita, veistotaidetta, seinämaalausta ja valotaidetta.

Porvoon Länsirannan taideohjelman hankinnoilla on suuri vaikutus alueen kokonaisilmeeseen ja kulttuuri-imagoon, jossa taide on läsnä asukkaiden ja kortteleissa vierailevien ihmisten arjessa.

Aika: 9.3.2018 - 1.4.2018
Saamelaistaiteilija Lena Stenberg työskentelee Loviisan vierasateljeella

Maalis-huhtikuu 2018Saamelaistaiteilija Lena Stenberg työskentelee Loviisan vierasateljeella kolmessa
eri jaksossa 1.3.–16.3.2018, 1.4.–30.4.2018 ja 1.12.–15.12.2019.
___________
Taiteilija Lena Stenberg syntyi ja kasvoi pienessä Årosjokk- nimisessä kylässä Pohjois-Ruotsissa, noin 50 km luoteeseen Kiirunasta. Hänen perheensä ja sukunsa ovat saamelaisia ja työskentelevätporonhoidon kanssa.Stenbergin taiteellinen työ on kehittynyt erilaisten historiallisten heijastusten ja poliittisten kysymysten välillä, mutta myös etsimällä esineitä ja muotoja, jotka ovat universaaleja ja nykyaikaisia. Taiteilija käyttää ilmaisussaan pääasiassa kolmiulotteisia teoksia, veistoksia, installaatioita ja valokuvausta. Siksi luonto, kulttuuri, identiteetti ja yhteenkuuluvaisuuteen liittyvät kysymykset ovat asioita,jotka ovat vaikuttaneet taiteilijan ilmaisuun voimakkaasti. Viime aikoina Lena Stenberg hän on myös tuottanut esityksiä maankäytön kehityksestä ja ympäristön pilaantumisesta.
___________
Konstnär Lena Stenberg was born and raised up in a little village: Årosjokk is situated 50 km north-west of Kiruna, in north Sweden. Her family and relatives are sami people and work with reinders. Her artistic work have been moving between distinct historical reflections and political issues but also with an exploration of objects and forms that are universal and contemporary. She works
primarily with three dimensional works sculptural objects, installations and photography.
Therefore nature, culture, identity and questions about belonging are issues that have affected her very strongly. Recently she has also produced exhibitions on land development and environmental
degradation.

TYÖPAJAT - VERKSTAD
Tervetuloa osallistumaan Nomadi- työpajaan yhdessä Lena Stenbergin kanssa. Työpaja on osa Kucku TransFolk 2018–19, Checkpoint #1 Travelling tapahtumaa.
Paikka: Loviisan vierasateljee, Brandensteininkatu 13, Forum
Tiistai 13.3 & 20.3 klo 18-21
Torstai 15.3 & 22.3 klo 18-21

Osallistu yhteen, tai kaikkiin työpajoihin, jotka ovat ilmaisia ja sopivat sekä nuorille että kaikenikäisille aikuisille.
"Osa projektiani on tehdä taidetta yhdessä ihmisten kanssa. Tervetuloa siis, jos haluat tehdä taidetta erilaisista materiaaleista ja rakentaa erilaisia installaatioita. Käytämme kierrätettyä tavaraa,kuten esimerkiksi makkarankuoria. Nomadi-projektillani haluan saada ihmiset osallisiksi omaan
taiteelliseen luomistyöhöni.”

”Työpaja sopii kaikille loviisalaisille, jotka haluavat luoda uusia merkityksiä käsityön menetelmin, tehdä uusia asioita käsillään sekä työskennellä vaistonvaraisesti hieman harvinaisemmillakin materiaaleilla. Rakennamme yhdessä installaation, eli luomme taideteoksen näistä elementeistä.
Haluaisin saada aikaan herkän, hieman hauraan ja tunteellisen teoksen. Samalla tunteen jostain, joka on jo mennyttä ja menetettyä. Kertoa tarinan ihmisistä ja heidän muistoistaan, asioista joita ei enää ole.”
”Nomadi- projekti kertoo suvustani, joka on lähtöisin Enontekiön Hetasta. He elivät ja asuivat pitkään Kaaresuvannossa. Siellä missä porot liikkuivat vapaana Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä.
Heidät pakotettiin myöhemmin valitsemaan jokin näistä maista. Sitten Ruotsin valtiovallan toimesta heidät karkoitettiin etelään Arjeplogiin, vieraaseen kulttuuriin, eteläsaamelaisten maille.”
_______________
Välkommen på verkstad med Lena Stenberg för projektet Nomad
Verkstaden är en del av TransFolk Kucku 2018-19, Checkpoint #1 Travelling
Plats: Lovisa Gästateljé, Brandensteingatan 13, Forum
Ti 13.3 & 20.3 kl 18-21
To 15.3 & 22.3 kl 18-21

Kom en gång eller på alla verkstäder, verkstäderna är gratis och passar för ungdomar och vuxna i alla åldrar.
”En del av mitt projekt Nomad kommer att utgå från att göra konst med människor, välkommen med om du vill göra konst utifrån otraditionella material och bygga upp installationer, som
material använder vi återanvända ting och tarmar (korvskinn). För att knyta an till mitt projekt nomad på ett mera direkt sätt, vill jag få människor delaktiga i mitt konstnärliga uttryck.”
”Verkstaden vänder sig till invånare i Lovisa som är intresserad att delta och skapa nya utryck på ett hantverksmässigt sätt, göra nya saker med sina händer och arbeta intuitivt med ett material som inte är så vanligt. Vi kommer att bygga upp en installation, skapa ett konstverk av dessa ting. Jag vill få fram ett fragilt, lite skört känsligt uttryck. Även en känsla av något förflutet och förlorat. Vill berätta en historia om människor, minnen och ting som inte längre finns.”
”Projektet Nomad handlar om min släkt som var från Enontekiö Hetta. De bodde och verkade länge i Karesuando. Där det flyttade fritt med renarna över gränserna mellan Sverige, Norge och
Finland. De blev senare blev tvungna att välja land. Och sedan tvångsförflyttade av svenska staten söderut i Sverige till Arjeplog, till en främmande kultur på sydsamernas land.”

Lisätietoa - Information:
lenastenberg@minpost.nu
www.lenastenberg.se
Loviisa Artists' Studio
Loviisa Contemporary
Co-operate with institutions - i samarbete med parter:

 
 

Ville Laurinkoski
9.3.2018 - 1.4.2018
Porvoon Länsirannan taideohjelma
9.3.2018 - 1.4.2018
Tiina Kolehmainen
9.3.2018 - 29.4.2018

Lisää tapahtumia: Kuvataide Muotoilu

Update

  cult.porvoo.net